خشک کن تبریدی
خشک کن تبریدی
کمپرسور تبریدی
کمپرسور تبریدی
شیر برقی
شیر برقی
بلوکه هواساز
بلوکه هواساز (Air End)
فیلتر روغن
فیلتر روغن
قطعات کمپرسور پیستونی
قطعات کمپرسور پیستونی
رادیاتور
رادیاتور
کمپرسور پیستونی
کمپرسور پیستونی
فیلتر هوا
فیلتر هوا
شیر یکطرفه
شیر حداقل فشار
مخزن هوا
مخزن هوا
کمپرسور اویل فری
کمپرسور Oil Free
فیلتر سپراتور
فیلتر سپراتور
میکرو فیلتر
میکرو فیلتر
کیت ترموستات
کیت ترموستات
کمپرسور هوا
کمپرسور هوا
خشک کن جذبی
خشک کن جذبی
دریچه کنترل
دریچه کنترل

طرح ویژه

آیا از مزایای تعویض تاسیسات هوای فشرده با تجهیزات پیشرفته با حداقل مصرف انرژی مطلع هستید؟