طراحی و ساخت

پویا صنعت پارس (PSP) به عنوان اولین گروه در ایران در زمینه تحقیق ، طراحی و نصب کنترل دور (VSD) بر روی کمپرسور OIL INJECT SCREW و کمپرسور پیستونی موفق به بهینه‌سازی کمپرسور و ثبت نتایج بهینه گردید.
طراحی و ساخت دستگاه ترافل پاش صنایع غذایی و شیر پنوماتیک دستگاه پت