مشاوره و مهندسی فروش مشاوره فنی و مهندسی فروش تجهیزات تولید و آماده‌سازی هوای فشرده : ( Quality Classes to DIN ISO 8573-1 )
کمپرسورهای هوا Oil Free, Oil Inject, Reciprocating
فیلتراسیون ( فیلتر اولیه، فیلتر ثانویه، فاینال فیلتر )
خشک کن تبریدی و جذبی
مخزن هوا
کنترل دور ( V/F-Vector )
مولد اکسیژن ( طبی و صنعتی )
مولد نیتروژن
اطلاعات بیشتر
طراحی و ساخت طراحی و ساخت کمپرسورهای هوا Oil Free, Oil Inject, Reciprocating
خشک کن تبریدی
خشک کن جذبی
مولد اکسیژن ( طبی و صنعتی )
مولد نیتروژن
اطلاعات بیشتر
خدمات و پشتیبانی خدمات و پشتیبانی پشتیبانی و بهینه‌سازی تاسیسات تولید و آماده‌سازی هوای فشرده :
کمپرسورهای هوا Oil Free, Oil Inject, Reciprocating
فیلتراسیون ( فیلتر اولیه، فیلتر ثانویه، فاینال فیلتر )
خشک کن تبریدی و جذبی
مخزن هوا
مولد اکسیژن ( طبی و صنعتی )
مولد نیتروژن
اطلاعات بیشتر
آموزش آموزش برگزاری سمینار، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های عملی تاسیسات تولید و آماده‌سازی هوای فشرده و مولد اکسیژن ( طبی و صنعتی ) در واحدهای صنعتی و مراکز درمانی
کسب اطلاعات
رفتن به بالا